Synodia is een adviesbureau voor human resources,
change management en arbeidsrelaties.

Synodia biedt oplossingen op maat die de efficiëntie van uw personeel verhogen om zodoende uw bedrijfsdoelstellingen te halen.

...

I. In House HR Support

Synodia biedt u oplossingen op maat inzake 

01

HR Interim Management

  • HR-leiderschap of -management

  • Omzetten van de doelstellingen van het bedrijf in HR-doelstellingen

  • Management van HR-teams

02

Change Management & Projects

  • Change Management

  • Begeleiding van transformatie en herorganisatie 

  • HR Project Management

  • Digitalisering van uw HR-processen

03

Relatie met werknemers en vakbonden

  • Beheer van ondernemingsraden, CPBW’s, vakbondsdelegaties…

  • Onderhandelen en sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten

  • Dagelijks beheer van sociale problemen

  • Beheer van sociale verkiezingen en oprichting van overlegorganen

04

Performance & Talent management

  • Vaststellen van de noden en profielen voor optimale personeelswerving

  • Opzetten van een prestatiecyclus 

  • Beheer van Learning & Development

  • Implementatie van een model voor successieplanning

II. HR Consultancy

Concrete hulp nodig voor welbepaalde zaken? Synodia kan u advies geven op het vlak van 

01

Sociale wetgeving

02

Toepassing van HR-beleid:

  • Arbeidsverzuim, 

  • Evaluaties, 

  • Thuiswerk, 

  • …

03

Optimalisering van loonpakketten:

  • Vaste kosten, 

  • Recurrente resultaatsgebonden voordelen (cao 90), 

  • Warrants, 

  • Winstpremies, 

  • Verlagingen van werkgeversbijdragen

  • …

04

Opstellen/in regel brengen van HR-documenten:

  • Contracten en bijzondere clausules,

  • Contractbreuk,

  • Arbeidsreglement, 

  • Car policy

05

Beheer en advies tijdens sociale inspecties, contacten met de FOD, de RSZ, de RVA, …

...

III. Opleidingen

Naast In House HR Support en HR-consultancy verstrekt Synodia geavanceerde opleidingen waardoor eerstelijnsverantwoordelijken, managers of leidinggevenden zich verder kunnen bekwamen in een aantal specifieke vaardigheden die verband houden met HR. 
 
Deze opleidingen gaan over: 

Management van arbeidsrelaties

  Deze opleiding steunt op de volgende 4 pijlers:

  • Een sociale dialoog opzetten

  • Een cultuur van sociaal management kiezen en tot stand brengen

  • Wat ergert werknemers en hoe gaat u ermee om?

  • Een cultuur van sociale communicatie tot stand brengen

Beheer van arbeidsverzuim

  • Wat is arbeidsverzuim?

  • Hoe zet ik een beleid op voor het beheer van arbeidsverzuim?

  • Hoe beheer en verminder ik arbeidsverzuim binnen mijn team?

Teammanagement en leiderschap

  De 7 uitgewerkte modules gaan nader in op specifieke problemen:

  • Communicatie en assertiviteit

  • De rol van de manager

  • Een team leiden

  • Feedback aannemen en geven

  • Herkaderen indien nodig

  • Coaching

  • Een team inspireren
   
  • Veranderingsbeheer

Over ons

Waarom Synodia ?

01

Een bureau met 20 jaar deskundigheid in alle aspecten van de HR-functie, gespecialiseerd in het management van arbeidsrelaties en in veranderingsbeheer.

02

Een grondige kennis van de sociale wetgeving in uiteenlopende sectoren (distributie, logistiek, industrie, diensten, …)

03

Een pragmatisch en flexibel aanbod dat beantwoordt aan uw concrete behoeften

04

Een businessgerichte aanpak en praktische oplossingen die u helpen uw doelen te bereiken

05

Relevante ervaring in zowel kleine en middelgrote familiebedrijven (Facq, Interparking) als grote internationale ondernemingen (Delhaize, IBA, Euroclear,…)

Contact

Wilt u werken met Synodia of heeft u vragen?